Travtävlingar på Solänget

April
måndag 25, 12:20, V4

Maj
tisdag 10, 12:20, V4
onsdag 25, 15:00, V4

Juni
tisdag 14, 18:25, V4
måndag 27, 12:20, V4

Juli
fredag 22, 12:45, V65
söndag 31, 14:00, V4

Augusti
lördag 6, 11:00, V4
tisdag 16, 18:15, V64, Nordgubbens Minne

September
lördag 17, 14:45, V75, Silverörnen
lördag 24, 11:10, V4